[psi] u brojkama

[psi]
14 cm – širina knjige
21 cm – visina knjige
49 mm – debljina knjige
7 cm – veličina Erosa
77 € – cijena
777 – broj stranica
7777 – broj primjeraka prvoga izdanja
12 – broj svjetova
14 – broj poglavlja
7 – broj dokaza Života
770 – broj tajni
7 – broj država u kojima je knjiga bila pisana
7 – broj mjeseci potrebnih za dorađivanje teksta
7 – broj tjedana potrebnih za tisak