Povijesni

Povijesni dokaz

Šesti je dokaz zapisan u sedmome svijetu, a predstavlja nedostajući član koji povezuje prvi dokaz s našom poviješću. Povezan je s jednom od najraširenijih priča – s pričom o trima Mudracima, koja zadnjim otkrićem Života dobiva sasvim novo značenje i smisao.

Taj je dokaz izložen u obliku zapisa koji svjedoči da je znanje koje Život razotkriva u prvom dokazu čovječanstvu u prošlosti već bilo poznato.

Priča o trima Mudracima kroz povijest je bila više puta promijenjena, stoga je njezina poruka danas prilično izobličena, no iz nje se još uvijek može razabrati osnovna poruka.

Priča o trima Mudracima ili o trima Magima sačuvana je u više različitih povijesnih dokumenata iz različitih razdoblja. A svakim je prijepisom i prijevodom bila pomalo izmijenjena, zato danas nije sasvim jasno kakva je bila izvorna priča. Zbog toga je došlo do velikih razilaženja također i kod imena Mudraca, njihova broja, njihovih darova, njihove dobi, boje kože, njihove domovine i drugih detalja. Ako usporedimo gdje se podudaraju priče uzete iz različitih izvora i razdoblja, dobivamo približnu predodžbu o konstantama, a tek precizno proučavanje najstarijih biblijskih zapisa ove priče razotkriva istinu o kojoj nam u tom dokazu govori Život.

U Bibliji je priča o trima Mudracima spomenuta samo u Evanđelju po Mateju, ali on ne uključuje detalje koji se mogu razabrati iz drugih izvora. A ti su izvori često pisani na drevnim jezicima te je za njihovo razumijevanje potrebno posezati za različitim prijevodima. Pritom se pojavljuje problem. Kako su neki detalji izvorne priče za današnjega čitatelja, a i prevoditelja besmisleni, većina je prijevoda zapravo prevoditeljevo tumačenje, a time se gube ključne informacije. Ali doslovni se prijevodi čine besmislenima samo dok se čitatelj ne upozna s teorijom REI koja sasvim jednoznačno razotkriva o čemu ta priča zapravo govori.

Tri su Mudraca prema proročanstvu pratila zvijezdu na nebu i navodno ih je dovela do jaslica gdje se rodilo dijete koje bi trebalo postati novi židovski kralj. Pojednostavljena inačica priče govori da su mu se tri Mudraca došla pokloniti i da su mu donijeli darove. A preciznije inačice te priče razotkrivaju da su tri Mudraca došla novoga kralja i testirati. No, sve dosad nitko nije mogao pravilno razumjeti o čemu je riječ u tom testu. U zapisu iz petoga stoljeća opisano je da su tri Mudraca prišla jaslicama odvojeno i s namjerom da otkriju karakter novoga kralja. Priča razotkriva i da su djetetu prišli bez darova. Prvi se od jaslica vratio Melgon (Melkior) koji je često opisan kao dijete, a što je za mudraca, a i za kralja jako neobično. Bez razmišljanja je izjavio da je novi kralj dijete i da ima njegov, Melgonov karakter. Zatim je ušao Jasper i uskoro iznenađen ustanovio da je novi kralj njegove, Jasperove dobi i da ima jednak karakter kao on. Treći je ušao najstariji – Bal-šur-ucur (Baltazar) – i kad se vratio, na iznenađenje svih ustanovio je isto kao prijašnja dvojica – da je novi kralj njegove dobi, dakle starac, i da ima jednaki karakter kao on. Kako tri Maga nisu mogla ujediniti svoja mišljenja oko toga čiji karakter ima novi kralj, odlučili su da će ga testirati drugačije. Ući će zajedno, a kralju će donijeti svatko svoj dar – tri dara koji predstavljaju vrijednosti svakoga od njih. Tako je najmlađi donio tamjan, srednji zlato, a starac smirnu, u ono vrijeme skupocjen lijek. S obzirom na to koji će dar kralj izabrati ili – prema drugoj varijanti – kojemu će se najviše razveseliti, mudraci su trebali odrediti njegov karakter. Ali novi je kralj bez razmišljanja odabrao sva tri dara. To je za mudrace bio konačan znak da je uistinu riječ o Proroku. A tek su tada uvidjeli i da je ispred njih novorođenče u dobi od trinaest dana. Poklonili su mu se i razglasili ga kao novoga kralja.

Čitatelj će u toj priči lako ustanoviti da je riječ o opisu u metaforama i da se mudraci zapravo nisu pitali o stvarnoj dobi kralja, nego o jednakovrijednosti njegovih triju razuma, to jest o trinaestom karakteru koji je za razliku od preostalih dvanaest prilično rijedak i drugačiji.

A postoji i nastavak priče koji donosi isto tako zapanjive detalje o razumijevanju REI već u ona vremena.

Novi je kralj mudracima zahvalio neobičnim darom – s tla je pokupio običan kamen i predao im ga riječima da vrijedi više od svih darova koje oni donose. Mudraci su kamen zahvalno prihvatili i neko ga vrijeme nosili sa sobom, a kako dar nisu razumjeli, nakon nekog vremena bacili su ga u neki bunar. Priča u nastavku kaže, i to doslovce, da je sve čovječanstvo izgubilo ljubav zato što ta trojica nisu razumjela ovaj dar. A upravo je to poruka koja nam razotkriva tko su zapravo bila tri mudraca – simbolička su predodžba triju razuma koji svaki za sebe prepoznaju samo svoju istinu.

A sve to mogla bi biti tek slučajnost, ali samo ako još puno drugih detalja ne bi razotkrivalo istinu te priče. Npr., karakteristike triju razuma jako precizno označavaju već imena mudraca:

Melgon znači »moj kralj je svjetlost«, dakle kod njega može biti riječ samo o Emociju koji vidi sve ružičasto i ima karakter nalik dječjemu.

Jasper znači »kraljev rizničar«, a to jasno opisuje Racija kojemu su najbitnije vrijednosti materijalna dobra.

Bal-šur-ucur znači »Bal, čuvaj kralja«, što je osnovna karakteristika Instinkta jer on svojim pesimizmom cijelo vrijeme prepoznaje opasnosti koje bi nas mogle ugroziti. I to da je posljednji opisan kao crn nije slučajno jer je zapravo riječ o njegovu pesimizmu, a ne o boji kože.

Tim dokazom Život otvara novo poglavlje u proučavanju povijesnih izvora drevnih civilizacija koje su bile svjesne teorije REI. A uz to čitatelj neće ostati zakinut za objašnjenje značenja kamena mudrosti.

Ovaj je dokaz povezan sa sedmim dokazom.